Từ khóa: Tục chặt củi bắt chồng

Thumbnail

Tục chặt củi 'bắt chồng' của người Giẻ Triêng ở Tây Nguyên

Đỗ Thị Hồng Thương | 12:37 26/06/2019
Trữ nhiều bó củi làm của hồi môn, những cô gái người Giẻ Triêng thể hiện sức khỏe và sự...