Từ khóa: bộ tộc ăn thịt người để trừ tà

Thumbnail

Bộ tộc ăn thịt người để trừ tà

Nguyễn Ngọc Minh Thư | 17:24 27/11/2017
Bộ tộc ăn thịt người duy nhất sót lại trên thế giới là người Korowai cư trú trong những cánh...